Past event
23.04.2024

Opstartsmøde for netværksgruppen Olie & gas / CCS

Want to join next time?

Location

Danish Energy Export, Lysbrohøjen 24, 8600 Silkeborg

Participating companies:

 • Aeron Denmark A/S
 • Blue Water Shipping A/S
 • C.C. Jensen A/S
 • CCB Safety
 • DNV Denmark A/S
 • DTU Offshore - Danish Offshore Technology Centre
 • Danfoss A/S
 • Danish Energy Export
 • Global Gravity ApS
 • HIPAQ A/S
 • Halton Marine A/S
 • IAT A/S
 • IKM Ocean Team A/S
 • Johnson Controls Denmark ApS
 • Logstor A/S
 • Mouritsen A/S
 • RelyOn Nutec Denmark
 • SH Group A/S
 • SVANEHØJ Danmark A/S
 • Semco Maritime A/S
 • Teknologisk Institut
 • Trelleborg Marine Systems Denmark A/S
 • VMS Group A/S

På vegne af Danish Export Associations Energy Netværk inviterer vi til opstartsmøde for en Energy-gruppe inden for olie & gas samt CCS.

Formål:

 • At udveksle markedserfaringer og få inspiration inden for salg til den internationale energibranche
 • At skabe en netværksgruppe, der giver et tillidsfuldt rum med ligesindede
 • At holde forretningskritisk viden om olie & gas samt CCS opdateret med henblik på at kunne udføre og udvikle virksomhedens eksport- og salgsstrategi effektivt
  • Afhængigt af gruppens sammensætning kan fokus på de forskellige energisegmenter fylde mere eller mindre
 • Energy-gruppen er ikke et netværk, hvor formålet er at sælge til hinanden. Men vi ser etablering af samarbejder omkring energiprojekter som en positiv følge af et godt og tillidsfuldt netværk

Målgruppe:

Salgschefer, eksportchefer, Business Development Managers, markedschefer, direktører mv., der har ansvar for og erfaring med international forretningsudvikling indenfor energi-segmenterne olie & gas og/eller CCS. Herunder personer, der søger netværk med ligesindede, kompetent sparring og er indstillet på at erfaringsudveksle og dele knowhow om forretnings- og markedsudvikling samt eksportstrategi indenfor de nævnte energi-segmenter.

Rammer:           

 • 3-4 møder pr. 12 måneder, heraf 1 møde fælles med netværksgrupper i andre energisegmenter
 • Danish Energy Export er mødeleder og -facilitator
 • Danish Energy Export indkalder til møder og udarbejder dagsorden. Der skrives ikke referat af møderne!
 • Medlemmerne sætter dagsordenen, så emnerne er – og fortsætter med at være – både relevante og konkrete
 • Dagsordenen indeholder altid en bordrunde
 • Der laves interne profiler på personerne i Energy-gruppen, så vi kan kortlægge kompetencerne i gruppen
 • Møderne afvikles på skift hos medlemsvirksomhederne, hos brancheaktører og hos Danish Energy Export
 • Virksomheden kan dedikere en, for netværket relevant person, som stedfortræder
 • Den bedste sparring opstår i et fortroligt rum, og det skaber vi kun, hvis alle så vidt muligt deltager på alle møder. Vi forventer derfor, at medlemmerne af gruppen prioriterer højt fremmøde
 • Det er gratis at blive optaget i gruppen, hvis du er ansat i en virksomhed, der er medlem af Danish Export Associations Energy Netværk
 • Kontakt Merethe Wrang, hvis din virksomhed ikke er medlem af Energy Netværket, og du gerne vil være med!

Program for opstartsmødet, d. 23. april:

09.30
Formiddagskaffe og frugt

09.50
Indflyvning v/Merethe Wrang, Danish Energy Export

10.00
Rundt-om-bordet / Kort introduktion af de fremmødte / Hvad vil jeg gerne have ud af at være med i gruppen? v/alle

11.15
Hvilke emner, markeder, kunder, energiprojekter skal vi behandle i Energy Gruppen? v/alle

Energy Gruppens format, rammer, formål og næste møde v/Merethe Wrang, Danish Energy Export

12.30
Let frokost

13.30
Tak for i dag

NB! Vi etablerer også en Bioenergi-gruppe for de personer, der arbejder med international forretningsudvikling inden for dette segment

Christina Vester
Project Coordinator
+45 6130 6762