Past event
02.05.2024

Opstartsmøde for netværksgruppen Bioenergy

Want to join next time?

Location

Danish Energy Export, Lysbrohøjen 24, 8600 Silkeborg

Participating companies:

 • Andritz Feed & Biofuel A/S
 • Danish Energy Export
 • Eususo - European Sustainable Solution ApS
 • Frontmatec A/S
 • Goodvalley A/S
 • HYTOR A/S
 • Kinetic Biofuel A/S
 • Lin-Ka Energy A/S
 • Lundsby Renewable Solutions A/S
 • NISSEN energy A/S
 • Salling Plast Energy ApS

På vegne af Danish Export Associations Energy Netværk, inviterer vi til opstartsmøde for en Bioenergy Gruppe med fokus på international forretningsudvikling.

Formål:

 • At udveksle markedserfaringer og få inspiration indenfor salg til den internationale bioenergibranche
 • At skabe en netværksgruppe, der giver et tillidsfuldt rum med ligesindede
 • At holde forretningskritisk viden om bioenergi opdateret med henblik på at kunne udføre og udvikle virksomhedens eksport- og salgsstrategi effektivt. Afhængig af gruppens sammensætning, kan fokus på forskellige energisegmenter (biogas, biomasse, W2E, Biofuels) og markeder fylde mere eller mindre
 • Bioenergy Gruppen er ikke et netværk, hvor formålet er at sælge til hinanden. Men vi ser etablering af samarbejder omkring energiprojekter som en positiv følge af et godt og tillidsfuldt netværk

Målgruppe:

Salgschefer, eksportchefer, Business Development Managers, markedschefer, direktører mv., der har ansvar for og erfaring med international forretningsudvikling indenfor bioenergi. Herunder personer, der søger netværk med ligesindede, kompetent sparring og er indstillet på at erfaringsudveksle og dele knowhow om forretnings- og markedsudvikling samt eksportstrategi indenfor bioenergi.

Rammer:           

 • 3-4 møder pr. 12 måneder, heraf 1 møde fælles med netværksgrupper i andre energisegmenter
 • Danish Energy Export er mødeleder og -facilitator, indkalder til møder og udarbejder dagsorden. Der skrives ikke referat af møderne!
 • Medlemmerne sætter dagsordenen, så emnerne er – og fortsætter med at være – både relevante og konkrete
 • Dagsordenen indeholder altid en bordrunde
 • Der laves interne profiler på personerne i Bioenergy Gruppen, så vi kan kortlægge kompetencerne i gruppen
 • Møderne afvikles på skift hos medlemsvirksomhederne, hos brancheaktører og hos Danish Energy Export
 • Virksomheden kan dedikere en, for netværket relevant person, som stedfortræder
 • Den bedste sparring opstår i et fortroligt rum, og det skaber vi kun, hvis alle så vidt muligt deltager på alle møder. Vi forventer derfor, at medlemmerne af gruppen prioriterer højt fremmøde
 • Det er gratis at blive optaget i gruppen, hvis du er ansat i en virksomhed, der er medlem af Danish Export Associations Energy Netværk
 • Kontakt Merethe Wrang, hvis din virksomhed ikke er medlem af Energy Netværket, og du gerne vil være med!

Program for opstartsmødet:

09.30                   Formiddagskaffe og frugt

09.50                   Indflyvning

Merethe Wrang, Danish Energy Export

10.00                   Rundt-om-bordet / Kort introduktion af de fremmødte / Hvad vil jeg gerne have ud af at være med i gruppen?

v/alle

11.15                   Hvilke emner, markeder, kunder, energiprojekter skal vi behandle i Bioenergy Gruppen?

v/alle

Bioenergy Gruppens format, rammer, formål og næste møde

Merethe Wrang, Danish Energy Export

12.30                   Let frokost

13.30                   Tak for i dag

NB! Vi etablerer også en Energy Gruppe, for de personer, der arbejder med international forretningsudvikling indenfor CCUS og O&G. Opstartsmødet for denne gruppe finder sted, d. 23. april.

Christina Vester
Project Coordinator
+45 6130 6762