09.09.2024

Energy Netværksgruppemøde – O&G/CCS

Price

For medlemmer af Green Power Denmarks Industrigruppe og Danish Energy Exports Energy Netværk.

Ved interesse kontakt venligst Søren Rasmussen, tlf. +45 4022 0311, mail sbr@energyexport.dk

Location

Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6700 Esbjerg

Program for mødet:

09.30
Kaffe

09.45
Velkomst ved værten Blue Water

10.00
Status & Intro til nye personer i gruppen v/Danish Energy Export

10.15
Indflyvning til CCS v/Simon Holm, DNV & Sander Holmgaard & Søren Gammelgaard Nielsen, Blue Water Shipping

Dialog om dagens tema:
Hvilke muligheder ser jeg, at min virksomhed kan bidrage indenfor på CCS-projekter fremover?

12.00
Frokost

12.45
Rundt-om-bordet/siden sidst v/alle

  • Siden sidst (23. april)
  • Hvad er mit nuværende fokus indenfor O&G / CCS?
  • Hvad er særlig interessant på eksportmarkederne for min virksomhed i øjeblikket?
  • Hvilke udfordringer står jeg overfor?
  • Slagene på vandrørene siger….?
  • Hvad vil jeg gerne have input på/hjælp til fra medlemmer i gruppen?

14.45
Næste møde; dato, lokation

15.00
Tak for i dag

 

Ved interesse eller spørgsmål kontakt:

Søren Rasmussen
Managing Director
+45 4022 0311